Krænkelse af privatlivets fred?

Dette er en konkret sag fra min omgangskreds - dog med opdigtede navne.

Lise (gift med Per)

Lars (ugift)

Lars og Lise har haft et forhold i 3 måneder. Lars har, efter forholdet endte på en meget beklagelig måde, sendt et brev til Lises mand, hvor han gør rede for utroskaben samt at han ved, at Lise har haft andre "sidespring". Han fortæller også "hvad han mener om Lise" (altså negative udtalelser). For at understøtte de ting Lars skriver i sit brev vedlægger Lars billeder af Lise, som er taget i hans bolig.

1) Kan Per eller for den sags skyld Lise i ovennævnte sag gøre "krænkelse af privatlivets fred" gældende overfor Lars, jf. den omtalte debat om fotografier af kongehuset i pressen.

2) Kort sagt - hvis Lise og Per vælger at holde sammen overfor Lars trods Lises utroskab(er), kan de så anklage Lars for noget overhovedet - hvis ja - for hvad og hvad kan konsekvenserne blive ?

Det minder mildt sagt lidt om en typisk "Dallas/Dollars" sag, men det er som sagt en konkret sag, og jeg håber I vil tage jer tid til at svare.

SVAR.

Rent juridisk stiller du et godt spørgsmål, for der har aldrig - efter hvad jeg kan se - været en lignende sag ved domstolene.

Din f'ørste overvejelse om krænkelse af privatlivets fred med henvisning til de franske billeder af kronprins Frederik holder dog ikke vand. Her var en fotograf enten trængt ind på privat område eller havde zoomet så kraftigt ind på privat område med sin telelinse, at han var klart på den forkerte side af den danske straffelov.

Men i sagen med Lise og Lars har hendes elsker taget fotografier i sit eget hjem, og det er på ingen måde forbudt. Til gengæld kan man diskutere, om han har ret til at videregive billederne - og jeg antager at det må være kompromitterende nøgenfotos? - til hendes ægtemand. Jeg kan imidlertid ikke finde nogen bestemmelse i straffeloven - helt nøjagtig afsnittet med freds- og ærekrænkelser - der forbyder en sådan handling. Det nærmeste er straffelovens § 264 d, der bestemmer følgende:

"Men bøde, hæfte eller fængsel indtil seks måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold...".

Det vil imidlertid ikke blive anset for "uberettiget", når Lise af eget ønske har haft et forhold til Lars og i øvrigt ladet sig fotografere i hans hjem.

Til gengæld kan vi hurtigt blive enige om, at Lars opfører sig ualmindeligt usympatisk. Men det er ikke i strid med dansk lovgivning.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund