Brevkasse: 980 Sociale spørgsmål

Dagpenge

Kontanthjælp

Pension

Revalidering

Andre spørgsmål


Dagpenge

Må min sagsbehandler stoppe mine sygedagpenge, hvis jeg siger nej til arbejdsprøvning?

Kan min forlovede få barselsdagpenge, hvis hun holder sin barselsorlov i Sydafrika?

Har jeg ret til sygedagpenge, når jeg som studerende har et deltidsjob på 15 timer om ugen?
Har jeg som selvstændig ret til sygedagpenge? Må kommunen erklære mig rask, når min læge har erklæret, at jeg fortsat er syg?
Kan man afholde barnets 1. sygedag, når man er på dagpenge? Min ven snyder med dagpenge - skal jeg melde ham?
Kan jeg tvinges til at tage et fleksjob? Dagpenge efter studiestop?
Har min udenlandske hustru ret til dagpenge i Danmark? Kan vor datter få sygedagpenge?
Hvor længe kan jeg få sygedagpenge? Kan man få orlov fra dagpenge for at starte som selvstændig?

Kontanthjælp

Mister min datter sin kontanthjælp og aktivering på grund af arv? Må kommunen stoppe kontanthjælp i 3-4 uger på grund af 1 uges ferie på Mallorca?
Medfører min hustrus efterløn en reduktion af min kontanthjælp? Nedsættes min kontanthjælp, hvis jeg får forhøjede børnebidrag?

Kan kommunen afslå at yde støtte til min søns køb af nødvendig medicin?

Kan man få kontanthjælp, hvis man har en pensionsopsparing?
Kan jysk kommune nægte mig kontanthjælp, fordi jeg opholder mig på Sjælland for at søge job? Kan kommunen afslå kontanthjælp, da vi ikke har institutionsplads til vor datter?
Er det korrekt, at min hustrus dagpenge reducerer min kontanthjælp? Kan kommunen nægte mig kontanthjælp, når jeg må afslå aktiveringsjob, da jeg ikke kan få passet mine børn?
Kan jeg kræve at få et aktiveringstilbud, som jeg kan klare? Påvirker det min ret til kontanthjælp, at jeg opretter børneopsparingskonti til mine 3 børn?
Må kommunen modregne mine feriepenge i min kontanthjælp? Har man ret til en beskeden overlevelseshjælp, hvis man undlader at deltage i aktivering?
Må kommunen betragte min mands SU-lån som indtægt? Hvad kan jeg få i kontanthjælp som gravid?
Kan jeg få supplerende kontanthjælp, hvis jeg arbejder 20-25 timer om ugen? Påvirker det min kontanthjælp, at min mand overgår til revalidering?
Må kommunen sende mig til nabokommunen for at sortere skrald? Hvor meget må jeg tjene ved siden af kontanthjælpen?
Hvad kan der udbetales i kontanthjælp til en 25-årig forsørger, der lever sammen med en selvstændig? Kan jeg få kontanthjælp efter endt uddannelse?
Må kommunen modregne børnebidrag i min lillebrors kontanthjælp? Kan man som enlig kontanthjælpsmodtager få en "startpakke" med barnevogn og bleer?
Falder min kontanthjælp, når min datter fylder 18 år? Hvor meget nedsættes min kontanthjælp, hvis jeg udebliver fra aktivering?
Hvad kan jeg få i kontanthjælp under graviditet? Kan man få kontanthjælp, når man er selvstændig og bor i eget hus?
Mister min kæreste kontanthjælp i 14 dage, fordi der er 14 dages ventetid for en samtale med sagsbehandleren. Hvordan modregnes lønindtægt i kontanthjælpen?
Hvad sker der med min kontanthjælp, hvis jeg holder ferie i USA? Falder min kærestes kontanthjælp, hvis vi flytter sammen?
Kan jeg kræve et andet aktiveringstilbud? Hvor meget stiger min kontanthjælp, når jeg har født et barn?
Må en kommune nægte en kontanthjælpsmodtager at flytte til kommunen?   Hvad kan jeg få i kontanthjælp som 24-årig ugift mor til 2 børn?
Kan min søn få kontanthjælp under højskoleophold? Falder vor kontanthjælp, hvis vi gifter os?
Hvor meget falder min kontanthjælp under forældreorlov? Kan jeg få kontanthjælp, når vi har et sommerhus, der købt for en erhvervsevnetabserstatning?
Er der grænser for, hvor meget af kontanthjælpen der skal tilbagebetales? Kan min kæreste, der er svensker, få dansk kontanthjælp?
Skal jeg arbejde gratis under aktivering? Må jeg arbejde 12 timer om ugen på provision, når jeg får kontanthjælp?
Kan min fraseparerede kone få supplerende kontanthjælp? Kan jeg få kontanthjælp, når jeg ejer et gældfrit hus?
Hvor meget mister min kæreste i kontanthjælp, hvis vi gifter os? Har man ret til ferie, når man er på kontanthjælp?
Har kommunen ret til at nægte mig hjælp på grund af min samlevers indkomst? Er enhver form for økonomisk hjælp fra kommunen afhængig af ægtefællens indkomst?
Har kommunen ret i, at jeg skal leve for 40 kr. om dagen? Kan det offentlige hjælpe med at betale konfirmationen?
Skal min kone gå ned i kontanthjælp, fordi jeg får studielån? Kan kommunen tilbageholde kontanthjælp, fordi man ikke møder op til møde?
Hvad mister min eksmand i kontanthjælp, hvis vi flytter sammen igen? Mister jeg min kontanthjælp, hvis jeg modtager penge i erstatning?
Må man købe hus, når man er på kontanthjælp? Vil jeg miste min kontanthjælp, når jeg får min arbejdsskadeerstatning udbetalt?
Kan jeg få kontanthjælp selvom jeg flytter ind i min kærestes hus? Får min hustru mindre i kontanthjælp, hvis jeg har et fritidsjob ved siden af studiet?
Har jeg ret til kontanthjælp under barsel? Mister man kontanthjælp, hvis man arver penge?
Kan min gravide 17-årige datter få kontanthjælp? Ret til kontanthjælp i tidsrummet mellem to uddannelser?
Kan en familie med 6 børn få kontanthjælp? Kan vi få supplerende bistand, selv om vi har købt en bil på afbetaling?
Kan jeg få kontanthjælp, når jeg selv har valgt at tage orlov fra mit studie? Kan jeg som studerende få økonomisk hjælp udover SU'en?
Kan jeg få kontanthjælp, når SU’en er sluppet op? Hvorfor er min kærestes kontanthjælp blevet nedsat efter en flytning?

Pension

Kan man søge om førtidspension, mens man stadig er i arbejde?    
Kan man konvertere en mellemste førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler? Mister jeg min førtidspension, hvis jeg flytter til en anden kommune?
Kan jeg betragtes som enlig førtidspensionist, hvis jeg flytter sammen med min søster? Udbetales førtidspensionen med virkning fra ansøgningstidspunktet?
Hvor meget må jeg tjene ved siden af førtidspensionen? Må kommunen nægte at udbetale førtidspension under min søns varetægtsfængsling?
Er det korrekt, at min samlever har mistet sit medicinkort på grund af min formue? Fra hvornår kan jeg få højere førtidspension, når jeg nu er blevet enlig?
Kan jeg få fuld dansk folkepension, hvis jeg arbejder i Frankrig fra 2001 til 2014? Reduceres min folkepension, når min samlever har en årsindkomst på ca. 300.000 kr.?
Kan jeg få dansk folkepension, når jeg har boet i New Zealand de sidste 39 år? Kan vi få folkepensionen udbetalt på New Zealand?
Hvordan får man førtidspension? Har jeg ret til efterlevelsespension efter min mor?
Har min polske hustru ret til dansk folkepension? Kan min mor få mellemste førtidspension med tilbagevirkende kraft?
Hvilke aktiviteter må jeg have som førtidspensionist? Skal min førtidspension revurderes, hvis jeg flytter til en anden mindre voldelig kommune?
Hvor lang tid har kommunen til at behandle pensionsansøgning? Kan vi få frataget vores pension, hvis vi søger om en højere sats?
Hvordan får man invaliditetsydelse? Hvornår kan man søge førtidspension?
Reduktion af folkepensionen, hvis min mor lejer et værelse? Kan min mor stige fra forhøjet almindelig førtidspension til mellemste førtidspension?
Kan man få fuld førtidspension, hvis man har været ude af Danmark i 14 år? Er den almindelig pensionsalder 67 eller 65 år?
Hvornår nedsættes folkepensionens grundbeløb? Har min bror ret til dansk folkepension?
Hvordan påvirkes pensionstillæg m.v. af formuen? Kan jeg få førtidspension, når jeg lider af Hortons hovedpine?

 

Revalidering

Skal man studere på fuld tid under revalidering?
   
Må jeg tage på ferie i udlandet, når jeg er på revalidering? Skal jeg tilbagebetale revalidering og kontanthjælp, når jeg får erhvervsevnetabserstatningen udbetalt?
Mister jeg revalideringen, hvis jeg flytter til en anden kommune? Kan jeg få revalideringsydelse, mens jeg er gravid og på barsel?
Kan kommunen standse min revalidering? Har jeg ret til ferie under virksomhedsrevalidering?
Kan jeg få en terapeut-uddannelse under revalidering? Har min sagsbehandler ret i, at et fleksjob skal være på mindst 30 timer om ugen?
Kan jeg komme ud af arbejdsprøvning? Formues betydning for revalidering
Kan jeg få revalidering som enlig, studerende mor? Kan jeg få revalidering, når jeg lider af bækkenløsning?
Bortfalder revalidering, hvis jeg flytter sammen med min kæreste? Hvad må man have i lønindtægt, når man er under revalidering?

 

Andre spørgsmål

Må kommunen anvise en plads på et herberg for at boligløs far med ansvar for 2 drenge hver anden uge?    
Hvem kan få kommunal hjælp til en uddannelse? Må vi sælge min afdøde mors invalidebil?
Har jeg pligt til at underrette kommunen om en mor, der måske vanrøgter sine børn? Kan jeg få støtte til køb af invalidebil?
Har kommunen pligt til at finde bolig til husvild alenemor? Kan jeg som 17-årig få hjælp til at flytte hjemmefra?
Har man ret til ferie under aktivering? Kan jeg få økonomisk støtte til psykologbistand?
Kan moderen få uddannelsesstøtte under barsel? Hvad sker der, hvis man bliver "fyret" fra et aktiveringsforløb?
Kan jeg låne 30.000 kr. af kommunen til indskud i lejlighed? Kan jeg som far tage alle 24 ugers barselsorlov?
Kan min hustru få integrationsydelse under 5 ugers ophold i Brasilien? Kan jeg kræve at få en ny sagsbehandler?
Kan jeg få barselsorlov som selvstændig vognmand? Kan kommunens boliganvisning betragte mig som udenbys borger?
Kan kommunen hjælpe min gravide datter med at finde en lejlighed? Hvornår har man mulighed for at modtage ungdomsydelse?
Jeg er førtidspensionist og har bidragspligt for et barn født uden for ægteskab. Mister min kæreste børnetilskud, hvis vi flytter sammen?
Kommunen vil ikke hjælpe mig med min skoletrætte datter! Kan staten kræve SU tilbage efter 5 måneders studie?
Kan jeg få støtte til at komme på privathospital? Løber klagefristen mens jeg er på ferie?
Kan jeg få aktindsigt i, hvorfor jeg var på behandlingshjem? Jeg ved ikke, om jeg har råd til at beholde barnet
Er det plejeforældrene eller kommunen, der bestemmer, hvor barnet skal gå i skole? Vi kan ikke opfylde forsørgerkravet ved familiesammenføring
Min mor og jeg kan ikke enes - kan kommunen hjælpe mig væk herfra? Hvordan er reglerne for aktindsigt i personalemapper?
Hvor går grænsen mellem at være enlig og samlevende? Kan vi blive plejefamilie?
Min mor har forladt mig – hvor skal jeg bo? Kan man få oplyst navnet på den person, der anmelder en for socialt bedrageri?
Hvordan får man bevilget en invalidebil? Kan vi få bevilget babyudstyr?