Skal jeg som førtidspensionist betale børnebidrag med 102 kr. om måneden?

Indtil d.1.1.2000 har jeg ikke skullet betale det normale bidrag til barnet, men fra 1.1.2000 skal jeg betale 102 kr. pr. måned, et beløb, der kaldes "egenbetaling".
 
Jeg har bedt kommunen sende mig dokumentation for, at det forholder sig således, men man har ikke kunnet fremsende mig noget.

Summa summarum:
 
Er det korrekt som kommunen hævder?
 
Og hvor i lovgivningen kan jeg læse om det.
 

Svar:

Det er korrekt, som kommunen hævder.
 
Lovhjemlen er § 14, jf. § 4, stk. 5 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Fra d. 01.01.2001 stiger egenbetalingen til 105 kr. om måneden og beløbet er ikke fradragsberettiget.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde