Har man ret til ferie under aktivering?

Hvis man er i aktivering, gælder der så ikke samme ferieregler som for alle andre? 

F. eks. ret til 5 uger og er ferieåret ikke det samme som alle andres?

Svar:

Der gælder ikke de samme regler om ferie, når man er i et aktiveringstilbud.

Såfremt aktiveringstilbuddet har en sammenhængende varighed på 12 måneder eller mere, skal der i perioden indlægges en fri periode på 1 måned. Friperioden er ikke en del af aktiveringstilbuddet og tæller ikke med i den sammenhæng. I friperioden er man ikke omfattet af pligten til at udnytte sine arbejdsmuligheder. For personer i jobtræning med løntilskud gælder ferielovens regler.

Såfremt aktiveringstilbuddet er mindre end 12 måneder, er der således ikke ret til såvel ferie som friperiode. Man kan dog holde ferie med kommunens tilladelse med eller uden kontanthjælp.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde