Kan jeg låne 30.000 kr. af kommunen til indskud i lejlighed?

Jeg er blevet opsagt fra min lejlighed og har været så heldig at finde en anden lejlighed. 

Problemet er at jeg skal betale et indskud på 30.000 og min bank har nægtet at låne mig pengene med henvisning til at jeg er anført i RKI. 

Kan jeg bede kommunen låne mig pengene. Jeg står ellers uden tag over hovedet pr. 1. november, men det "var jo ikke bankens problem". 

Svar:

Kommunen har ikke pligt til at yde et lån til indskud, men kommunen vil dog som hovedregel give lån, når det gælder en almen bolig, som første gang skal være taget i brug den 1. april 1964 eller senere.

Kommunen har mulighed for at yde hjælp, såfremt flytningen forbedrer de boligmæssige eller erhvervsmæssige forhold. Såfremt man er boligløs, foreligger der som regel altid en boligmæssig forbedring. Desuden beror det på en konkret individuel vurdering af dine økonomiske forhold.

Såfremt kommunen yder hjælp hertil, er hjælpen tilbagebetalingspligtig. 

Søg kommunen herom og bed om en skriftlig afgørelse.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde