Har min udenlandske hustru ret til dagpenge i Danmark?

Tak for en god og nyttig brevkasse.
 
Jeg (dansk statsborger) planlægger at flytte til Danmark med min thailandske hustru til september, og har fået opholds- og arbejdstilladelse til min hustru.
 
Mine spørgsmål er:
 
1. Min hustru har allerede fået arbejde i Danmark fra september 2000, men har hun som udlænding samme rettigheder vedr. dagpenge under barselsorlov?
 
2. Kan min hustru være medlem af en fagforening/a-kasse, og vil hun have samme rettigheder som danske statsborgere?
 
 
Svar:
 

Betingelserne for ret til dagpenge under barsel fremgår af dagpengelovens § 4 og § 11.
 
Efter § 4 er ret til dagpenge fra kommunen betinget af, at lønmodtageren har været beskæftiget mindst 13 uger før sygdommens indtræden og have været beskæftiget mindst 120.
 
Der står ganske vist sygdommens indtræden, men efter samme lovs § 17 udbetales barselsdagpenge, såfremt lønmodtageren ved fraværets begyndelse opfylder de beskæftigelseskrav der er nævnt i § 4.
 
De ud over er hovedreglen, at ret til dagpenge til udlændinge er betinget af, at indtægten er skattepligtig her i landet og at pågældende har bopæl og ophold her i landet.
 
M.h.t. medlem af A-kasse fremgår det af lov om arbejdsløshedsforsikring § 41 at ret til optagelse som medlem har personer, som har bopæl og ophold her i riget, som er mellem 18 og 63 år og som dokumenterer at være beskæftiget som lønmodtager inden for kassens faglige område.
 
Af samme lovs § 53 fremgår det, at retten til dagpenge opnås efter 1 års medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse og at retten er betinget af, at et fuldtidsforsikret medlem har haft beskæftigelse som lønmodtager i en tid som sammenlagt svarer til beskæftigelse i fagets fulde sædvanlige arbejdstid i mindst 52 uger inden for de sidste 3 år.
 
Så vidt jeg kan se, har din hustru i forhold til ovennævnte bestemmelser samme rettigheder som danske statsborgere.
 
Med venlig hilsen
 
Frank Viberg-Holde