Vil jeg miste min kontanthjælp, når jeg får min arbejdsskadeerstatning udbetalt?

Efter tilskadekomst i tjenesten, er jeg efter flere forgæves arbejdsprøvninger, havnet på bistandshjælp.

Arbejdsskaden har nu udløst en engangserstatning for tabt erhvervsevne. Vil jeg efter modtagelsen af denne erstatning, miste bistandshjælpen?


Svar:

Efter § 14 i aktivloven ses der bort fra erstatning for tab af erhvervsevne og personskade der udbetales efter lov om sikring mod følger af arbejdsskader.

Det gælder såvel løbende erstatning som en engangserstatning.

Der ses tillige bort fra godtgørelse for varigt mén.
 
Du vil derfor ikke miste din kontanthjælp.

Med venlig hilsen
 
Frank Viberg-Holde