Kan moderen få uddannelsesstøtte under barsel?

Vi er et ungt par, som skal være forældre til næste år. Moderen er på SU og skal derfor holde en barselsperiode på 9 måneder for at det passer ind til næste semester.

Hvilken indtægt/bidrag modtager man som studerende, når man har barsel i 9 måneder? 

Og afhænger det evt. af faderens indtægt?

Svar:

Efter lov om uddannelsesstøtte § 14 får moderen i forbindelse med fødsel, efter ansøgning,  uddannelsesstøtte i indtil 12 måneder. Moderen kan vælge at få støtten som dobbeltbeløb i 6 måneder.

Studerende kan som udgangspunkt ikke få kontanthjælp. Der er dog undtagelser. En undtagelse er f.eks. orlov fra uddannelsesinstitutionen på grund af barsel, men det kræves, at der ikke er uudnyttede muligheder for at hjælp efter lov om statens uddannelsesstøtte, og det er der jo, jf. ovennævnte.

Endelig, såfremt moderen er berettiget til kontanthjælp, modregnes faderens indtægt i kontanthjælpen, såfremt parterne er gift, således at der ofte ikke udmåles noget i kontanthjælp.

Yderligere udbetales børnefamilieydelsen.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde