Har kommunen ret i, at jeg skal leve for 40 kr. om dagen?

Jeg var den 20/10 i retten angående en ansøgning om gældssanering.
 
Men jeg kunne ikke få gældssanering på grund af, at noget af min gæld var for ny, og at min økonomiske situation ikke var stationær. Jeg søger i øjeblikket om at modtage førtidspension og ved endnu ikke om ansøgningen går igennem.
 
Jeg har gået sygemeldt i 5 år, og er for et halvt år siden blevet skilt.

Min økonomiske situation gør, at jeg efter almindelige udgifter (dvs. husleje, lys, varme, licens, forsikringer, telefonafgift, leje af vaskemaskine, børnebidrag og medicinudgifter), har ca. 2300.- kr. tilbage at leve for om måneden.
 
Jeg har 2 børn, som jeg betaler børnepenge til og har samvær med ca. 12-15 dage om måneden.
 
Men efter at jeg var i retten angående gældssanering, har jeg fået et brev, hvori der står, at kommunen, med virkning fra 1 november, vil trække 700 kr. i min kontanthjælp.
 
Det vil sige, at jeg nu har tilbage ca. 1500 kr. at leve for om måneden, samt at jeg skal betale alle udgifter angående samvær med mine børn.
 
Kan det være rigtigt, at de må trække disse penge, mens jeg stadig får kontanthjælp?
 
Er der ikke et minimumsbeløb, som folk skal have at leve for om måneden?
 
Jeg kan virkelig ikke se, hvordan jeg skal leve for ca. 40 kr. om dagen.
 
Jeg bruger i forvejen ikke nogen penge på fornøjelser eller har ingen udgifter ud over det mest nødvendige.

Det eneste jeg har, ud over det de vil godkende, er leje af et tv.

Men jeg mener da, at jeg har ret til at kunne følge med i, hvad der sker omkring mig i verden, og nu til dags er et tv da ikke en overdreven ekstra udgift.

Jeg har derudover større udgifter til medicin, end det kommunen godkender, da der er noget af mit medicin, der ikke er tilskudsberettiget efter medicin-loven, og dette medicin vil kommunen ikke tage med i deres beregninger som godkendte udgifter.
 
 
Svar:
 
Det fremgår af aktivlovens § 95, at kommunen gennemfører tilbagebetalingskravet ved en betalingsordning, som fastsættes under hensyn til, hvad den pågældende kan betale uden at komme til at mangle det nødvendige til eget eller familiens underhold.
 
Det er en trangsvurdering, hvilket betyder at kommunen skal foretage en individuel vurdering af dine økonomiske forhold.
 
Jeg synes, det er for lidt, der er tilbage til underhold!
 
Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvor meget man skal have til rest til underhold efter man har betalt faste godkendte udgifter.

Dette underholdsbeløb svinger mellem 2.200 til 3.000,- afhængig af hvilken kommune man bor i.
 
Jeg synes, at du skal bede kommunen om en skriftlig afgørelse, og at du dernæst skal påklage denne afgørelse.
 
 
Med venlig hilsen
 
Frank Viberg-Holde