Må jeg arbejde 12 timer om ugen på provision, når jeg får kontanthjælp?

Må jeg arbejde 12 timer om ugen på ren provisionsløn, når jeg modtager kontanthjælp? 

Bliver der problemer med kontanthjælpen hvis arbejdstiden er fra kl. 16-20 på hverdage og ellers i weekenderne?

SVAR:

Hvis du arbejder, mens du modtager kontanthjælp, trækkes arbejdsindtægterne fra i kontanthjælpen. Ved beregningen af kontanthjælp ses der dog bort fra, for tiden, 11.20 kr pr. arbejdstime før der sker fradrag i kontanthjælpen.  Beløbet der ses bort fra, kan ikke beregnes på grundlag af mere end 160 timer pr. måned.
 
Det har ingen betydning, hvilket tidspunkt af døgnet eller ugen, du arbejder. Der vil ske fradrag.
 
Såfremt du ikke oplyser til kommunen, at du har arbejde ved siden af kontanthjælpen, kan du risikere at skulle tilbagebetale den modtagne kontanthjælp. Endelig kan du risikere at blive anmeldt til politiet for bedrageri, hvis du er i ond tro, det vil sige, hvis du har haft forsæt til at bedrage forvaltningen.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde