Hvordan modregnes lønindtægt i kontanthjælpen?

Hvis man er i aktivering og man så en dag "pjækker" fordi man har mulighed for at tjene nogle "rigtige" penge, hvordan beregnes ens kontanthjælp så helt præcist? 

1. Modregner man hvad der svare til én dags kontanthjælp eller 

2. modregner man 1/1 i den indtægt man har fået den pågældende dag eller 

3. gør man både 1. & 2. 

Hvis 2. - hvordan så med arbejdsmarkedsbidrag - det betaler man jo af en lønindkomst, men ikke af en kontanthjælp. Så man ender faktisk med at stå med færre penge, hvis der modregnes 1/1 i bruttobeløbene. 

knokleren

SVAR:

Udgangspunktet er, at arbejdsindtægten fratrækkes i kontanthjælpen. For netop at motivere folk til at skaffe sig et arbejde, er der den regel, at man ser bort fra 11.50 kr pr. arbejdstime, før indtægten fratrækkes i hjælpen. Spørgsmålet er så, om det er motivation nok.

Hvis kontanthjælpen for en måned er f.eks. 10.000 kr og man har haft arbejde svarende til 20 timer over tre dage, ses der bort fra 20 x 11,50 = 230 kr.

Indtægten der fratrækkes, er den skattepligtige personlige indkomst. Det vil sige efter arbejdsmarkedsbidrag, atp, indbetaling til kollektiv pensionsordning og særlig opsparing - og efter ovennævnte fradrag på 11,50 kr. pr. time.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde