Kan jeg få støtte til at komme på privathospital?

Jeg kom til skade med ryggen og fik en diskosprolaps.

Skaden er anerkendt som en arbejdsskade, og jeg har ligget på sygehuset i  halvanden måneder.

Jeg venter nu på, at jeg en dag skal til undersøgelse på neurokirurgisk afdeling, men ventelisterne er lange og min hverdag er et smertehelvede.

Kan man få økonomisk hjælp til at komme til undersøgelse på et privathospital?

Svar:

Man kan hverken efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade, som efter lov om aktiv socialpolitik (tidligere bistandsloven) få dækket udgifter til undersøgelse eller behandling på privathospital, så længe undersøgelsen/behandlingen kan foretages på et offentligt sygehus.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde