Får min hustru mindre i kontanthjælp, hvis jeg har et fritidsjob ved siden af studiet?


 Hej,

Min hustru og jeg er i den situation, at jeg får SU som studerende, og min  hustru får kontanthjælp. Min hustru får kontanthjælp som enlig. 

Kan det så være rigtigt, at kommunen kan trække i hendes kontanthjælp, hvis jeg eksempelvis tjener 3500,- kr. pr. måned ved siden af min SU?

På forhånd tak.

Svar:

Din hustru modtager pt. 7.410 kr. brutto om måneden. Når den ene ægtefælle er studerende, foretages der ikke en udmåling som ved ægtepar, hvor den ene er i arbejde. Det medfører, at der kun trækkes den del af din indtægt + SU fra, der sammenlagt overstiger 7.410 kr. pr. måned. 

Nu er det ikke oplyst, hvad du får i SU. Såfremt du får maksimal sats på 3.907 kr., sker der først fradrag i din ægtefælles kontanthjælp, såfremt du tjener mere end (7.410 -3.907) = 3.503 kr. Det beløb der trækkes fra, er således det beløb der overstiger de 3.503 kr. 

Det kan siges på en anden måde. Jeres samlede indtægt (kontanthjælp + SU + arbejdsindtægt) må pr. måned ikke overstige 2 x 7.410 kr. = 14.820 kr.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde