Kan jeg betragtes som enlig førtidspensionist, hvis jeg flytter sammen med min søster?

Jeg er førtidspensionist. 

Vil jeg blive betragtet som enlig, hvis jeg har bofællesskab med min søster. 

Hun har en lejlighed der er stor nok til os begge. Hun modtager ingen form for offentlig støtte......

Svar:

Du vil fortsat falde ind under definitionen af en enlig pensionist:

Ved enlig pensionist forstås en pensionist, der lever alene eller sammen med en anden person i et ikke-ægteskabslignende forhold, f. eks. en logerende eller en slægtning.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600