Kan kommunen afslå at yde støtte til min søns køb af nødvendig medicin?

Jeg har en søn på 23 år, som er på kontanthjælp, han bor i lejlighed og har kr. 750,- tilbage til kost når hans husleje og a/c el er betalt. 

Han blev overfaldet i København for 1 måned siden og bragt til Rigshospitalet, hvor hans ene øje var beskadiget Han skulle have nogle dyre øjendråber som kostede 302,. kr. efterfølgende fik han voldsomme mavesmerter, hvor hospitalet ordinerede nogle piller som også var temmelig dyre 346,-. Jeg hjalp ham så med at søge enkeltydelse hos kommunen da jeg måtte lægge pengene ud for medicin. Det siger jo sig selv at man ikke kan få råd til så dyr medicin, når ens rådighedsbeløb er 750,- pr. måned.

Nu har han fået afslag fra kommunen på ansøgningen  Begrundelsen for afslaget er i henhold til § 88 i aktivloven som lyder at man ikke kan søge hjælp til medicin der er købt før man har indgivet ansøgning. Min søn blev slået ned en fredag og blev udskrevet søndag med en recept på øjendråber og fik senere maveproblemer, fordi man ikke vidste om han var blevet sparket i maven. 

Det kan vel ikke være rigtigt at man skal vide på forhånd, at man bliver slået ned.

SVAR:

Jeg synes du skal klage over afslaget til det sociale nævn.

Der står i aktivlovens § 88: " En person kan normalt ikke få hjælp til udgifter, som den pågældende har påtaget sig, inden vedkommende har ansøgt kommunen om hjælp."

Man kan ikke sige, at din søn frivilligt har påtaget sig en udgift. Han kunne jo ikke lade være. Bestemmelsen er ikke ment anvendt i et tilfælde som din søns. Derfor står der jo også "normalt".

Med venlig hilsen 

Frank Viberg-Holde