Påvirker det min kontanthjælp, at min mand overgår til revalidering?

Jeg har et spørgsmål vedr. revalidering sammen med kontanthjælp! 

Min mand har vundet en sag over vores kommune, som har kørt siden 2001, da han blev fyret pga. en arbejdsskade. Kommunen lukkede for hans sygedagpenge og satte ham på kontanthjælp i okt. 2002. Nu er han bevilget revalidering fra 1/3 2004 samt sygedagpenge med tilbagevirkende kraft fra okt. 2002.

Jeg er imidlertid havnet i stort set samme situation pga. gigt samt et piskesmæld efter en bilulykke. Jeg har været på arbejdsmedicinsk og er medicinsk udredet, jeg afventer fleksjob, men heller ikke i min sag er kommunen specielt effektive. Først nu efter 2 år skal der laves en resourceprofil. Denne har jeg dog selv gjort
hjemmearbejdet med, så den bør ikke tage megen tid med sagsbehandleren. Spørgsmålet er nu:

Påvirker det min kontanthjælp at min mand overgår til revalidering?

Og vil det påvirke nogen af os økonomisk, når jeg forhåbentlig skal arbejdsprøves nogle timer dagligt?

SVAR:

Ja desværre påvirker revalideringsydelsen din kontanthjælp. Der foretages en udmåling således, at man siger to gange kontanthjælp, og derfra fratrækkes
revalideringsydelsen. Den resterende kontanthjælp udbetales derefter. I alt vil I derfor have det samme, som hvis I begge modtog kontanthjælp. 

Der sker dog ikke en nedsættelse af din mands revalideringsydelse efter 6 måneder som der sker, hvis man modtager kontanthjælp. Så alt andet lige vil I have mere, end hvis I begge modtog kontanthjælp, da denne jo nedsættes efter 6 sammenhængende måneder.

Når du arbejdsprøves vil du have det samme i kontanthjælp og det får ingen indflydelse på revalideringsydelsen. Revalideringsydelsen ydes uden hensyntagen til ægtefællens økonomiske forhold.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde