Min mor og jeg kan ikke enes - kan kommunen hjælpe mig væk herfra?

Hej Familieadvokaten.dk

Jeg er en pige på 15 år, som meget gerne vil have noget hjælp!

Jeg håber, at du vil tage mig alvorligt, for det er dybt alvorligt for mig og min familie.

Min mor og jeg kan simpelthen ikke enes - vi skændes altid!

Højst sandsynligt misforstår vi bare hinanden igen og igen, men problemet er, at det ikke bliver bedre.

Jeg vil derfor gerne høre, om du har kendskab til nogen ungdomsinstitutioner i nærheden af, hvor jeg bor?


Svar:


Det er ikke altid godt, når generationerne støder sammen.
Dels den voksne med sin erfaring og livsvisdom, som den voksne gerne vil dele med sine børn, og dels den unge, der insisterer på at have sit eget liv og meninger.

Sådan skal det være. Det ville være mere besynderligt og bekymrende, hvis ikke der kom disse sammenstød. Det er udtryk for en naturlig proces der skal ske, selvom det til tider kan være hårdt.

Den unge skal være i opposition til forældrene og heldigvis er den unge det også. Hvis den unge ikke var i opposition til forældrene, ville den unge have vanskeligt ved at blive en voksen helstøbt person og have vanskeligt ved at løsrive sig fra forældrene.

På den anden side har din mor født og opvokset dig og sørget for dig indtil nu, og hun føler vel, at hun har noget at skulle have sagt, også over for dig. Grundlæggende vil hun dog dig kun det bedste.

Det er vanskeligt at rådgive i disse tilfælde. Det må i bund og grund dreje sig om at få lagt nogle spilleregler for at være sammen og at tale sammen.

Først og fremmest skal der fra begge parters side være en vilje til at ville løse problemerne. Dernæst kræver det tolerance, accept af og respekt for hinanden, og for hinandens forskelligheder.

Når man er villig til at tale om problemerne, kan de også løses. Det er værre, når man først undgår hinanden og er tavse overfor hinanden.

Når du nu skriver hertil, er det fordi du har vist en vilje til at ville løse problemerne. Man må håbe at din mor også har viljen til det. Du kan evt. vise hende dette svar.

Det var sådan mere nogle almene betragtninger om generationskløften.

Efter lov om social service har kommunen pligt til at føre tilsyn med de forhold, hvor under børn og unge lever i kommunen.
Dette medfører, at du kan henvende dig i kommunen og sige, at du har behov for hjælp til at løse problemerne med din mor. Kommunen er her kommunens socialforvaltning.

Det kan også være den hedder noget andet, men der er i hvert fald et sted i den kommunale forvaltning, hvor man behandler sager om hjælp til børn og unge. Spørg om, hvor det er.

Kommunen har herefter pligt til at undersøge sagen. Det er ikke sikkert at kommunens undersøgelse vil løse noget, idet det er afhængig af, hvor meget kommunen skønner, at du har behov for støtte.

De foranstaltninger kommunen kan iværksætte, kan kun iværksættes, hvis det er af væsentlig betydning for barnet/eller den unge.

Hvis denne betingelse er opfyldt, er der mange valgmuligheder for den konkrete støtte:

Mulighederne er mange.

Da du er 15 år, har du efter lov om social service, status som part. Det betyder, at kommunen og dine forældre ikke kan træffe beslutning om, at du skal den ene eller den anden foranstaltning, uden du siger ja hertil.

Som part har du også ret til at få at se de oplysninger, kommunen har eller vil få om dig, hvis du retter henvendelse til kommunen. Du skal også huske, at kommunen har en pligt til at hjælpe dig, og at den også skal varetage dine interesser.

Det konkrete spørgsmål om mulighederne dér, hvor du bor, kan jeg ikke svare på, da jeg ikke kender området. Kommunen har dog udgivet en bog eller en pjece om de tilbud der findes i kommunen, også tilbud til børn og unge.

Disse oplysninger kan fås hos kommunen eller på biblioteket. Det kan også være, at oplysningerne findes i den lokale telefonbog. Kommunerne har tit en del sider borgerinformation i lokaltelefonbogen.

Håber, at du kan bruge svaret og held og lykke.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde