Er det korrekt, at min samlever har mistet sit medicinkort på grund af min formue?

Vi er to førtidspensionister, der er flyttet sammen i nov. 2002. 

Kommunen godkendte, at vi har økonomi hver for sig og satte os i indtægt derefter. Men i jan. måned skulle min Lenes medicinkort fornyes, men de beholdt simpelthen kortet under henvisning til, at min formue er for høj.

Jeg har ca. 135.000 kr. Lene får mellemste førtidspension og jeg den højeste. Lene har ingen formue. Hendes udgift til medicin er ca. 1.200 kr. om måneden.

Jeg spørger derefter: Kan det være rigtigt at mine penge afgør hendes medicinkort?

Svar:

Jeg beklager, men det er korrekt, at en evt. ægtefælle eller samlevers formue får indflydelse på helbredstillægget (tilskud til medicin).

Det fremgår direkte af lovbestemmelsen i lov om social pension: 
"§ 14 b. Helbredstillæg efter § 14 a udbetales ikke, hvis pensionistens og  en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede likvide formue overstiger formuegrænsen, jf. § 49, stk. 1, nr. 7. "

Formuegrænsen er i 2003 på 53.100 kr.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde