Kan jeg få økonomisk støtte til psykologbistand?

Jeg er en ung pige på 23 år. Min mor døde, alt for tidligt, for nogle uger siden. Jeg ved da, at jeg har ret til 12 x psykologhjælp. 

Jeg er i dag blevet henvist til en psykolog af min praktiserende læge, men hun siger at jeg kun får dækket 60% af udgifterne til psykologen, og at jeg derved selv skal betale 40% (ca. 200-300 kr. pr gang). Jeg er på SU, og har svært ved at skulle finde pengene til dette. 

Er det virkelig rigtigt, at jeg skal betale 40%??? 

Kan jeg evt. søge kommunen om økonomisk støtte???

Svar:

Du kan søge kommunens socialforvaltning om hjælp til betaling af psykologbehandlingen. Studerende har også mulighed for at få hjælp efter aktivlovens § 82. Afgørelsen af, hvorvidt du kan få hjælp efter denne bestemmelse, er dels at behandlingen er lægelig velbegrundet, som jeg synes den er, og dels, at du ikke har økonomisk mulighed for selv at betale for behandlingen.

Hvis du får afslag fra kommunen, så bed om at få afslaget skriftligt og påklag dette.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde