Falder min kærestes kontanthjælp, hvis vi flytter sammen?

Min kæreste, som er på kontanthjælp, er blevet gravid, så vi agter at flytte sammen (ikke gift). 

Jeg tjener 18.000 kr. om måneden. Hvordan vil det påvirke hendes kontanthjælp?  

Og hvad har hun krav på i barselspenge og i hvor lang kan hun få det.

Hun har været arbejdsløs i over et år og er 22 år gammel..

SVAR:

Det påvirker ikke hendes kontanthjælp, at I flytter sammen. Det vil det kun gøre, såfremt I gifter jer, da der ved gifte beregnes kontanthjælp også ud fra ægtefællens indkomst.

Såfremt din kæreste opfylder betingelserne i sygedagpengeloven, har hun ret til barselsdagpenge. Sådan som du har beskrevet det, kan jeg ikke se hun opfylder betingelserne herfor. En betingelse for at opnå såvel sygedagpenge som barselsdagpenge er, at man opfylder beskæftigelseskravet i loven. Det vil sige, at man enten skal have været i beskæftigelse mindst 120 timer indenfor de sidste 13 uger før uarbejdsdygtigheden indtræder, eller være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, såfremt man ikke var fuld uarbejdsdygtig på grund af barsel.

Din kæreste vil derfor fortsætte med kontanthjælp, bortset fra at hun nu vil få mere i kontanthjælp, da hun ved fødslen bliver betragtet som forsørger. Hun vil derfor få forsørgertaksten. Jeg lægger her til grund, at det er hendes første barn. Forsørgertaksten er for tiden 10.552 kr om måneden.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde