Medfører min hustrus efterløn en reduktion af min kontanthjælp?

Jeg har læst vejledningen til aktivloven punkt 92 vedrørende kombinationsægtepar flere gange, men kan ikke gennemskue klart om efterløn vil blive modregnet eller ej.

Jeg vil derfor gerne vide, om min hustrus efterløn kan bevirke at min kontanthjælp bliver nedsat?    

Svar:

Der modregnes ikke i kontanthjælpen for modtaget efterløn til den anden ægtefælle, idet der er tale om en offentlig forsørgelsesydelse. 

Det fremgår af aktivlovens § 26, stk. 4.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde