Kan jeg få fuld dansk folkepension, hvis jeg arbejder i Frankrig fra 2001 til 2014?

Jeg er 54 år.

Jeg har indtil 2001 boet og arbejdet i Danmark. Jeg er dansk født og har dansk statsborgerskab. Jeg bor og arbejder nu i fast Frankrig.

Hvad sker der med min pension, når den tid kommer ?

Svar:

Da du er EU-statsborger og opholder dig i et EU-land, gælder Forordning 1408/73 om anvendelse af de sociale sikringsordninger osv. Da dansk folkepension er afhængig af, hvor mange år man har boet i Danmark, gælder der
for EU-borgere, der opholder sig i et andet EU-land, et sammenlægningsprincip, således at årene med ophold i et andet EU-land tæller med til opfyldelse af bopælskravet.

Hvis du bliver berettiget til folkepension også fra Frankrig, indebærer det at den danske folkepension nedsættes, da man ikke kan oppebære dobbeltydelser.

Du vil således kunne få det samme i folkepension, som hvis du altid havde opholdt dig i Danmark.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde