Kan vi få bevilget babyudstyr?

Da min datter venter sig har vi følgende spørgsmål:

Er der i dag noget, der hedder hjælp fra det offentlige til køb af barnevogn og seng?

Min datter er gift med en udlænding. Han får integrationsydelse og hun er på SU.

Før i tiden kunne man over bistandsloven få hjælp til udgifter i forbindelse med indkøb af ovennævnte ting.

Når deres faste udgifter er betalt, har de ca. 3200 kr. igen til at leve for pr. måned.

Svar:

Efter lov om aktiv socialpolitik § 81 kan der ydes hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til en person der har været ude for ændringer i sine forhold, og der foreligger økonomisk trang.

Det er denne bestemmelse, der anvendes ved bevilling af babyudstyr.

En fødsel betragtes som en ændring i forholdene. Det beror på en konkret skønsmæssig vurdering af personens økonomiske forhold, om kommunen vil bevilge babyudstyr.

Det er også forskelligt fra kommune til kommune, hvor meget der ydes.

Kommunerne kan have faste takster til vurdering af de økonomiske forhold. Det vil sige, at der ses på hvor meget man har til underhold, når faste godkendte udgifter er betalt. Disse faste takster kan være et sted mellem 2.000,- til 3.000,- pr. voksen person pr. måned. Nogle kommuner måske lavere eller højere. 

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde