Kan jeg tvinges til at tage et fleksjob?

Min kone blev udsat for en arbejdsskade i 1994 på en fabrik hvor man fremstiller møbel hynder.

Arbejdsskaden skete, da en maskine brød sammen, og hun blev sat til at banke møbel fyldet ud med hænderne i 7-8 timer. 

Efter denne dag i juni 1994 har hun ikke kunne varetage et fuldtidsjob.

Hun har forsøgt flere arbejdsprøvninger, men uden resultat.

Hun har også været på revalideringscenter, hvor man heller ikke har kunne pege på hvilket arbejde hun kunne klare. 

Da hun er meget ordblind, er der ingen muligheder for tage en uddannelse.

Det lægelige skøn er med diagnosen hypermobil samt fibromyalgi er der kun førtidspension tilbage som mulighed, da personer med denne lidelse er meget smerteplagede, samt meget trætte og lider af hukommelsessvigt.

Efter et år på kontanthjælp vil kommunen nu tvinge hende i flex-job - kan det være rigtigt?

Jeg håber, du kan give mig et svar på mit spørgsmål.

Hilsen den efterhånden ulykkelige familie.

Svar:

Kommunen skal sørge for, at personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen har mulighed for at blive ansat i fleksjob.

Det forudsættes, at mulighederne for revalidering til beskæftigelse på normale vilkår skal være udtømte.

Det fremgår af vejledningen til lov om aktiv socialpolitik, at personer der afslår tilbud om fleksjob skal vejledes om øvrige muligheder eks. pension.

Der vil kun være ret til kontanthjælp såfremt personen opfylder betingelserne herfor. Det er ikke nævnt hverken i lov eller bekendtgørelse, vejledning eller praksis, om man kan nægte at tage imod tilbud om fleksjob, og hvilken betydning det får, såfremt man siger nej til et tilbud.

Der er uafhængig af ovennævnte, mulighed for at søge førtidspension og kommunen skal behandle en ansøgning herom. Pensionsreglerne er dog blevet ændret, således at kommunen nu tager stilling til om man vil påbegynde en sag om førtidspension.

 En pensionssag kan ikke påbegyndes før samtlige muligheder forinden har været afprøvet. Det er nok derfor kommunen vil have din kone skal i fleksjob.

Endelig må siges at det ikke altid er nogen god ide at få en førtidspension, idet kommunen herefter ikke behøver at iværksætte revalidering, aktivering, fleksjob, arbejdsprøvning etc. Ved en førtidspension er man henvist til passiv forsørgelse.

Det er jo nok en god ide, grundigt at overveje hvad der er bedst for din kone. Det er ikke sikkert førtidspension er den bedste løsning.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde