Kan kommunen tilbageholde kontanthjælp, fordi man ikke møder op til møde?

Min kone er på supplerende Bistandshjælp og har i perioder svær eksem på begge hænder.

Kommunen forlanger nu, at hun skal i et syprojekt eller lignende med henblik på arbejdsprøvning.

Dette fik hende til at aflyse de tider, som kommunen påskrev, at hun skulle møde på , og dernæst melde sig syg

Mit spørgsmål er derfor:
 
Kan kommunen forlange at få en lægeerklæring efter første syge dag?
 
Jeg mener, at der skal gå 3 hverdage inden og at kommunen derefter skriftligt skal anmode om den og betale denne.

Ligeledes mener jeg ikke, at kommune via post kan dikterer en tid, hvor man skal møde på  og dernæst skrive, at man ikke har overholdt en aftale.
 
Jeg mener, at en aftale er, når begge partner er enige.
 
Kan de så påstå, at man har brudt en aftale ?
 
Og kan de derefter lukke ned for kontanthjælpen ?
 

Svar:

Efter sygedagpengeloven kan kommunen når som helst forlange en lægeerklæring.
 
Det er ikke som ved private arbejdsgivere, først den 4.sygedag.
 
Kommunen skal dog angive en frist for, hvornår kommunen skal have erklæringen.

Kommunen kan anmode om, at pågældende skal møde en nærmere bestemt dato til f.eks. et aktiveringstilbud.
 
Såfremt man udebliver uden gyldig grund, kan kommunen beslutte at stoppe hjælpen, såfremt tilbuddet fortsat består, indtil man møder.
 
Såfremt tilbuddet ikke længere består, kan kommunen træffe beslutning om, at kontanthjælpen ydes mod tilbagebetaling.
 
Det forudsætter som sagt, at man er udeblevet uden gyldig grund.
 
Sygdom er en gyldig grund.

Der er ikke tale om en aftale i aftalelovens forstand.

I øvrigt bed kommunen om en skriftlig afgørelse og påklag den om nødvendigt.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde