Skal min førtidspension revurderes, hvis jeg flytter til en anden mindre voldelig kommune?

Jeg er 42 år og har modtaget mellemste førtidspension siden 01.09.2000. P.t. overvejer min samlever (på efterløn, 61 år) og jeg at flytte til en anden by i en anden kommune, da vores nuværende adresse er i en lidt for stor og voldelig by. 

Hvis vi flytter, kan den anden kommune så forlange, at jeg skal arbejdsprøves igen?

Har de ret til at nedsætte min pension til den mindste? 

Hvilke rettigheder har jeg overhovedet, hvis jeg flytter til en anden kommune?

Svar:

Der sker ingen ændringer i din pension, når du flytter til en anden kommune i Danmark. Du skal ikke arbejdsprøves. Pensionen bliver ikke nedsat og du har de samme rettigheder, som du har i din nuværende kommune. 

Du skal kun gøre én ting. Det er at tilmelde dig på pensionskontoret i din nye kommune, da du har en oplysningspligt herom.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde