Kan jeg få kontanthjælp, når jeg ejer et gældfrit hus?

Jeg blev enke for et halvt år siden. Er 53 år gammel. Har ikke været på arbejdsmarkedet de sidste 25 år, og lider blandt andet af slidgigt i ryggen.

Sidder i et hus der er betalt, og har ikke gæld. Pengene jeg havde i banken, har jeg som kommunen forlangte levet op, under deres administration. Jeg skal til arbejdsprøvning nu. Da de vil se hvad jeg kan klare. 

Hvis jeg ikke kan få pension og ikke kan finde arbejde bag efter, fik jeg den besked. Sælg huset, så har du penge så du kan forsørge dig selv. 

Hvad skal jeg gøre. Har jeg ingen muligheder for nogen hjælp så jeg kan blive i huset og klare mine fornødenheder.  

SVAR:

Sagen er ikke så enkel.

Udgangspunktet er, at du er omfattet af personkredsen, der kan få hjælp efter aktivloven. Problemet er, at du ejer et gældfrit hus. Udgangspunktet er her, at kommunen ikke kan forlange, at du skal sælge huset. Det fremgår af vejledningen til aktivloven, at kommunen normalt skal se bort fra formue i form af ejerbolig, når ansøgeren bor der. Efter en konkret individuel vurdering kan kommunen kræve, at du optager lån i huset til at leve for, forudsat at du vil kunne klare de forøgede boligudgifter, der følger med lånet. Hvis det er tilfældet for dit vedkommende, kan kommunen ikke forlange, at du skal arbejdsprøves, da du ikke får udmålt hjælp efter loven, så længe du lever for det optagne lån. På et tidspunkt vil du have optaget så meget lån i din bolig, at der ikke kan optages mere, således at du vil være berettiget til kontanthjælp. Der vil der så kunne stilles krav om, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet med arbejdsprøvning og lignende.

Ud fra det oplyste tror jeg ikke, du opfylder betingelserne for tilkendelse af helbredsmæssig førtidspension, da lidelsen slidgigt alene ikke er nok.

Jeg synes hellere, du skal bede kommunen om at blive revalideret til et arbejde du kan og vil magte. Når man er under revalidering, ses der helt bort fra formue. En anden mulighed kunne også være fleksjob, hvor man ikke arbejder på fuld tid, men får løn for fuld tid. Mulighederne for revalidering til beskæftigelse på normale vilkår skal dog være udtømte. I øvrigt skal samtlige foranstaltninger der kan forbedre erhvervsevnen være afprøvet, før man påbegynder en sag om tilkendelse af førtidspension.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde