Kan jeg få barselsorlov som selvstændig vognmand?

I forbindelse med mit barns forventede fødsel i november ønsker jeg at holde barselsorlov + evt. fædreorlov. Jeg har tegnet en frivillig forsikring ved kommunen med dækning fra 3. fraværsdag, og er desuden medlem af ASE.

Hvilke muligheder/rettigheder har jeg som selvstændig erhvervsdrivende (selvkørende vognmand)? 

Kan jeg få refusion? 

Kan jeg ansætte en vikar, og evt. få refusion for denne?

Jeg håber du kan hjælpe mig med ovenstående spørgsmål, da jeg er meget i tvivl.

Svar:

Du har som far ret til barselsorlov i 14 dage i de første 14 uger efter fødslen. Derefter har du og din partner ret til 10 ugers barselsdagpenge efter udløbet af den 14. uge efter fødslen. Kun én af forældrene ad gangen har ret hertil. Efter udløbet af den 24. uge har faderen ret til yderligere 14 dages barselsdagpenge.

Som selvstændig erhvervsdrivende forudsætter det, at du opfylder beskæftigelseskravet i dagpengelovens § 10, stk. 2. Det vil sige, at indenfor de sidste 12 måneder skal der have været udøvet selvstændig virksomhed i væsentlig omfang i 6 måneder, heraf den seneste måned forud for fraværsperioden.

Du kan godt ansætte en vikar, men du får ikke refusion herfor. Vikaren må vel antages at tjene sin egen løn ind.

Du kan evt. ringe til Den Sociale Ankestyrelse for yderligere råd og vejledning, da det er Ankestyrelsen der administrerer forsikringsordningerne for selvstændig erhvervsdrivende. Det er vel også dér, du har tegnet forsikring.

Du har ret til børnepasningsorlov i mindst 13 uger. Det er en forudsætning, at du opfylder ovennævnte beskæftigelseskrav og tilbringer orloven sammen med barnet. Orlovsydelsen udgør 60% af højeste dagpengesats.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde