Kan jeg kræve et andet aktiveringstilbud?

Med en stak papir gik jeg ned på kommunen til det aftalte møde om kontanthjælp. Vi fik en lang snak om personlige forhold med m.m. Da det næsten var overstået sagde hun at da jeg var berettiget til kontanthjælp skulle jeg også i aktivering fra og med dagen efter. 

Jeg skulle møde dagen efter kl. 07.00, men da jeg har været i aktivering før (for 1 1/2 år siden), kan jeg nemt huske hvordan det gik. Man blev sat ud i en skov og fælde træer og føle sig temmelig udnyttet for der bliver ingen opfølgning og man er overladt til sig selv. Denne gang skal jeg så et andet sted hen, men det er da det værste man kan sætte folk til jeg skal rydde op og sortere pantflasker fra flaskecontainere.

Jeg sagde til hende på kommunen at det ikke gavnede mig at jeg ville miste selvtillid af at gå op af sociale tabere men hun gjorde mig opmærksom på. at jeg ikke kunne komme andre steder hen, da hun hurtig regner med at jeg finder noget andet, men jeg kan huske fra sidste gang at det er meget sværere at komme ud, når man aktiveres med dem der bare skal have et sted at være så tror arbejdsgivere jo bare at alle det sted er sådan. det skal siges at det arbejde jeg fik ikke var efter aktivering men efter forældreorlov som man så kan siges reddede mig men ikke denne gang. 

Jeg mener ikke at aktiveringsstedet kan forbedre mine muligheder for at få et arbejde og har tænkt mig og klage, da jeg mener at det er nemmere at finde arbejde ved at kunne gøre det som arbejdsløs end som en af de dumme aktiverede Det skal ligeledes tilføjes at de også aktiverer til en daghøjskole, men der er det kun dem med lange udsigter til at få et arbejde.

Hvis jeg nu klager, hvem skal jeg så klage til?

Er min grund til at klage berettiget efter din personlige mening?

Hvad kan jeg få, hvis jeg bliver væk og meddeler dem at jeg ikke vil aktiveres, når jeg har en søn? (De siger jo selvfølgelig 0 men kommunen har jo pligt til at forsørge en der ikke kan forsørge for sig selv)

SVAR:

Du kan klage til det sociale nævn i det statsamt, som kommunen hører under. Klagen indgives til kommunen, der efter en genvurdering videresender klagen med sagens akter til nævnet. Jeg ved ikke, om du får noget ud af at klage. Det afgørende er om aktiveringstilbuddet er rimeligt. At sortere flasker er vel et arbejde, som er lige så godt som alle andre jobs. Jeg har svært ved at se, at det ikke skulle være et rimeligt aktiveringstilbud.

Bestemmelsen i § 16 om, at kommunen så vidt muligt skal tilbyde mere end et aktiveringstilbud beror vel på om kommunen har flere tilbud. Hvis ikke, er der formentlig ikke noget at gøre. Der er ikke en sanktionsmulighed tilknyttet bestemmelsen.

Såfremt du udebliver fra et aktiveringstilbud uden gyldig grund, kan kontanthjælpen standse. Dette kun såfremt tilbuddet fortsat står åbent for dig. Såfremt tilbuddet er "lukket", modtager du kontanthjælp mod tilbagebetaling. Det forhold at du har en søn, er ikke gyldig grund til at udeblive. Det ville det f.eks. være, såfremt du ikke havde pasningsmulighed til din søn. Kommunens pligt til at forsørge modsvares af din pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet herunder pligt at lade dig aktivere.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde