Kan jeg få en terapeut-uddannelse under revalidering?

Jeg står for at skulle søge en revalidering p.g.a.sclerose. I forlængelse af min tid som underviser i pædagogik, ønsker jeg at påbegynde en terapeutuddannelse. Hvilke regler gælder for de uddannelser der kan søges.

Jeg har ikke fundet noget konkret i serviceloven om muligheden for at søge en uddannelse, der ikke er S.U. berettiget.

Jeg er 44, har haft diagnosen i 2 1/2 år og har været attackfri siden.

Hvordan ser mine muligheder ud ?

Svar:

Et af formålene med revalidering er, at denne fører til, at man kan blive selvforsørgende. Det vil sige, at også den valgte uddannelse har betydning for, om en revalidering kan lykkes. Du nævner ikke hvilken form for terapeutuddannelse du ønsker. Der findes jo mange såkaldt alternative terapeutformer og -uddannelser. Det er ikke sikkert, at kommunen vil revalidere dig til en sådan, netop fordi perspektivet om at blive selvforsørgende ved en af disse, er ringe. Der er mange terapeuter på markedet, ofte af mere eller mindre tvivlsom værdi.

På den anden side er en af betingelserne, den vigtigste, for at en revalidering skal lykkes, revalidendens motivation for at gå i gang med en uddannelse. Denne motivation er i høj grad knyttet til uddannelsesønsket. Du har ikke nærmere beskrevet, hvilken slags terapeutuddannelse du kunne tænke dig.

Med den lidelse du har, vil du helt klart være berettiget til revalidering, idet du har begrænsninger i arbejdsevnen. Begrænsningen i arbejdsevnen skal også ses i forhold til hidtidige uddannelse og erhverv og man kan spørge, om ikke du indenfor disse kan arbejde. Er revalidering overhovedet nødvendig?

Såfremt du er fundet revalideringsberettiget, medfører din lidelse, at du ville kunne tage en videregående uddannelse. Har du overvejet dette? Noget der ligner terapeutuddannelsen kunne jo være psykologuddannelsen. Når du ikke kan finde noget nærmere om hvilke uddannelser der berettiger til revalidering, er det fordi der ikke er nogle begrænsninger. Vejledningen til aktivloven nævner noget om godkendte uddannelser, såsom SU berettigede uddannelser, men det er ikke med et ord nævnt, hvilke uddannelser man ikke kan revalideres til.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde