Hvor meget nedsættes min kontanthjælp, hvis jeg udebliver fra aktivering?

Er det lovligt for kommunen at tilbageholde sin kontanthjælp, uden varsel?

Hvor meget må de tilbageholde, hvis man udebliver fra aktivering? 

Kan de, når det ikke kan bevises, tilbageholde sin kontanthjælp?

SVAR:

Jeg er næsten sikker på, at du på et eller andet tidspunkt har fået oplyst fra kommunen, eventuelt skriftligt, at kontanthjælpen kan nedsættes, hvis man udebliver fra aktivering. Så det er lovligt.

Hjælpen nedsættes forholdsmæssigt svarende til det antal timer, man er udeblevet. Den månedlige hjælp kan dog maksimalt nedsættes med 30%.

Pr. 1. januar 2003 ændres reglerne, således at hvis man uden rimelig grund ophører med arbejdet eller aktivering, nedsættes hjælpen med 1/3 i 3 uger. Ved gentagelsestilfælde nedsættes hjælpen med 1/3 i 20 uger.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde