Nedsættes min kontanthjælp, hvis jeg får forhøjede børnebidrag?

Vil der ske fradrag i kontanthjælpen, hvis jeg søger og modtager forhøjet børnebidrag fra min x ?

Svar:

Nej, så længe det er børnebidrag, sker der ikke noget fradrag. 

Børns indtægter og hvad der svarer hertil medfører ikke fradrag.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde