Har jeg som selvstændig ret til sygedagpenge?

Kan jeg som selvstændig med 2 ansatte modtage sygedagpenge fra kommunen.

Jeg skal indlægges opereres og muligvis genoptrænes. Mit arbejde er meget fysisk krævende. Så det er ikke muligt at arbejde med erhvervet, før jeg er ok igen.

Svar:

Der skelnes mellem, om du som arbejdsgiver er frivilligt forsikret eller ikke.
 
Jeg går ud fra du ikke er frivilligt forsikret. Måske ville det være en ide i fremtiden at tegne en forsikring herom i Den Sociale Ankestyrelse. Med en sådan forsikring vil du kunne få dagpenge fra 1. eller 3. sygedag.
 
Men ellers er det sådan, at personer der har indtægt ved selvstændig virksomhed (arbejdsgiver med egen virksomhed) har ret til dagpenge fra kommunen fra 1. fraværsdag efter 2 ugers sygdom. Det er dog en betingelse
for ret til dagpenge, at der inden for de sidste 12 måneder har været tale om udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang i mindst 6 måneder, heraf den seneste måned forud for fraværsperioden. Så du kan godt modtage dagpenge jf. ovenstående. Vær opmærksom på, at der skal ske anmeldelse af sygdommen til kommunen senest en uge efter 2 ugers sygdom.
 
Med venlig hilsen
 
Frank Viberg-Holde