Reduceres min folkepension, når min samlever har en årsindkomst på ca. 300.000 kr.?

Jeg fylder 67 år i foråret 2003.

Hvad bliver min folkepension i kr., når jeg ikke selv har nogen formue?

Vi bor sammen i den anden partners hus, hun er i arbejde og med en indkomst på ca. 300.000,00. Vi har boet sammen i et år.

Svar:

Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Grundbeløbet udgør pr. 1.1.2003,   4.517 kr. pr. måned.  Pensionstillægget udgør 2.122 kr. pr. måned når man ikke er reelt enlig. Ellers er det 4.547 kr. pr.
måned.

Grundbeløbet nedsættes kun på grund af pensionistens egne arbejdsindtægter. Pensionstillægget nedsættes dog såfremt ægtefællen eller samleveren også har arbejdsindtægter. Såfremt ægtefællens eller samleverens årlige indtægt
overstiger 271.700 kr, bortfalder pensionstillægget helt. 

Du vil med andre ord kun få grundbeløbet på 4.517 kr om måneden

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde