Hvor længe kan jeg få sygedagpenge?

Jeg har været udsat for en arbejdsskade og har nu fået sygedagpenge  i 12 måneder.

Hvor længe kan man få dem?

Jeg er under lægebehandling og erhvervsskade og lignende er ikke afgjort. Jeg venter nu på at komme til speciallæge. Lægeattesten siger, at der er 2 diskusprolapser og en læsion af 4 led, og det eventuelt kan ende med en stabiliserende operation.

SVAR:

Som udgangspunkt er man alene berettiget til sygedagpenge i et år.

Man kan dog i særlige tilfælde få denne periode forlænget, f.eks. hvis man er under lægebehandling, som med stor sandsynlighed vil medføre, at man bliver arbejdsdygtig indenfor en overskuelig periode (½ - 1 år), eller hvis der er er stor sandsynlighed for, at man skal i gang med revalidering.

Specielt for arbejdsskader er det dog sådan, at man, når der er rejst sag om erstatning efter reglerne i Arbejdsskadesikringsloven, kan få udbetalt sygedagpenge helt indtil det tidspunkt, hvor Arbejdsskadestyrelsen har truffet afgørelse om erhvervsevnetabs erstatning.

Jeg vil foreslå, at du taler med din socialrådgiver ved kommunen, som kan rådgive dig i netop din situation.

Med venlig hilsen

Dorthe Jespersen

Ret & Råd, Randers

jug-logo.jpg (14017 bytes)