Jeg ved ikke, om jeg har råd til at beholde barnet

 Jeg håber I kan hjælpe mig
 
Jeg er en 19-årige pige, der er blevet gravid. Jeg går til hverdag i gymnasiet (3.g).
 
Jeg er i tvivl om jeg skal få foretaget en abort. Tvivlen bunder blandt andet i, at jeg ikke ved, hvor jeg står rent økonomisk, da faderen ikke er der.
 
Så det, jeg har regnet ud jeg vil have om måneden til barnet er:
 

Tilskud Far                                    Ca. 887 pr måned
Børnetilskud                                  Ca. 307 pr måned
Ekstra                                           Ca. 313 pr måned
Børnefam. Ydelse                          Ca. 975 pr måned
 Ca. i alt                                        2.482 kr. pr måned.
 
Så har jeg min SU, som vil ligge på 1.600 kr. før skat.
 
Dette skal der betales bolig, mad, børneudstyr m.m
 
Jeg har snakket med kommunen der siger de ikke kan hjælpe mig, kan det være rigtig???
 
Næste spørgsmål: Jeg har termin i midten af august. Hvad med barsel, får jeg kontanthjælp eller intet. Ryger SUen også??
 
Jeg håber I giver hurtig svar da jeg skal have foretaget mit valg senest på tirsdag kl. 8.00.
 
Svar: 

Udgangspunktet er, at studerende ikke kan få kontanthjælp.
Der er nogle få undtagelser til dette. Den ene, som vedrører din situation er, at såfremt den studerende får orlov og kan dokumentere, at der ikke er uudnyttede muligheder efter lov om statens uddannelsesstøtte herunder adgang til forlænget støttetid i forbindelse med fødsel eller adoption samt til at optage slutlån.
 
Efter lov om statens uddannelsesstøtte § 25, stk. 3 får uddannelsessøgende det maksimale beløb uafhængigt af forældrenes indkomst, når de har et barn. Den maksimale SU er pt.3.907 kr.
Efter samme lovs § 14 får moderen efter ansøgning i forbindelse med fødsel eller adoption uddannelsesstøtte i indtil 12 måneder. Støtten kan efter ansøgning udbetales med det dobbelte beløb i 6 måneder.
 
Så det er nok ikke muligt at få kontanthjælp, idet du kan få ekstra SU i 12 måneder. På den anden side behøver du så heller ikke at søge orlov.
 
Du kan dog søge kommunen om en rimelig begrundet enkeltudgift i form af spædbarneudstyr efter aktivlovens § 81. Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvor meget der ydes hertil.
 
Som tidligere anført, bør det afgørende for, hvorvidt du vil have et barn eller ej, ikke være det økonomiske. I vurderingen heraf bør der indgå en lang række andre momenter.
Det ligger uden for denne brevkasses rammer at uddybe disse momenter og det tilkommer ikke undertegnede at moralisere på den ene eller anden måde.

Med venlig hilsen
 
Frank Viberg-Holde