Hvem kan få kommunal hjælp til en uddannelse?

Har kommunen som udgangspunkt pligt til at hjælpe en kontanthjælpsmodtager igennem en uddannelse?

Jeg kan ikke rigtig kloges af hvordan de forskellige kommuner behandler deres kontanthjælpsmodtagere. Da jeg er bekendt med flere der kan få f. eks suppleret op fra elevlønnen til kontanthjælpssatsen under uddannelse til SOSU hjælper. Eller hvor kommunen simpelthen "betaler" uddannelsen.

Nu er min kæreste lige startet på den nævnte uddannelse og har flere klassekammerater, der får suppleret op fra kommunen. Men hun har spurgt i sin kommune, men de vil ikke hjælpe hende. Jeg kan ikke forstå rimeligheden i at nogen får og andre ikke gør, på trods af at de er i samme situation. Ung pige under 25 med 1 barn. Det er mærkeligt og meget demotiverende at vide at nogen får og andre ikke gør.

Er der ikke noget med en højere elevløn til forsørgere, eller er det kun hvis man er over 25?

Er der i det hele taget noget der hedder voksenelevløn eller ej? Der er flere på 40-50 år der kun får den almindelige elevløn. De har spurgt i den kommune de nu er elev i, og de siger at hvis de giver en voksenelevløn så skal de give dem alle. Også dem under 25 år. Det synes jeg virker højst besynderligt.

Svar:

Allerførst skal der skelnes mellem, om der foreligger revalidering eller om det er kontanthjælpsmodtagere.

Såfremt det er revalidender, modtager de fuld overenskomstmæssig løn i læreperioden som en færdiguddannet, hvis revalidenden er over den sædvanlige uddannelsesalder, tidligere har haft tilknytning til arbejdsmarkedet eller har pligt til at forsørge ægtefælle eller børn. Arbejdsgiveren betaler den fulde løn og får så et tilskud fra kommunen svarende til forskellen mellem lærlingelønnen og den overenskomstmæssige løn for en færdiguddannet (svend). Det hed i gamle dage voksenlærlinge.

Hvis det er kontanthjælpsmodtagere kan de efter § 37 i beskæftigelsesindsatsloven få en kompetencegivende uddannelse på kontanthjælp, hvis de er over 30 år. Hvis de er under 30 år kan de også få en sådan uddannelse på kontanthjælp, hvis de har opbrugt retten til støtte fra Statens Uddannelsesstøtte, og har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn.

Ellers er det som du skriver forskelligt fra kommune til kommune om man vil supplere en elevløn op til kontanthjælpssatsen.

Med venlig hilsen
 
Frank Viberg-Holde