Må vi sælge min afdøde mors invalidebil?

Hvad er praksis omkring en invalidebil, som stadig har gæld til kommunen.

Min mor havde tidligere en invalidebil som hun solgte efter 7 år. Hun brugte salgssummen som delvis betaling for den nye invalidebil, som hun fik sidste år.

Nu er hun så afgået ved døden og bilen er jo endnu ikke betalt færdig, men med væsentlig mindre gæld end bilens værdi.

Hvordan vil sagen blive behandlet af kommunen og skifteretten?

Kan vi sælge bilen eller skal kommunen have bilen tilbage uden nogen refusion ?.

Kan vi sælge bilen mod at betale gælden til kommunen eller er det noget skifteretten står for ?

SVAR:

Restgælden i bilen forfalder til betaling ved dødsfald. Hvis bilens værdi ved salg ikke dækker restgælden, afskrives resten. Det fremgår af § 15 i bekendtgørelsen til serviceloven, se nedenfor.

Såfremt salget indbringer mere end restgælden til kommunen, tilfalder overskuddet dødsboet.

Skifteretten tager sig i øvrigt ikke af salget. Det skal klares af arvingerne, hvis boet skiftes privat, og ellers af en bobestyrer, som udpeges af skifteretten.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde

§ 15. En person, der ønsker at indfri et lån før 6-års periodens udløb, skal betale hele restgælden, herunder også en forholdsmæssig del af eventuelle afdragsfri lån.
Stk. 2. Hvis en person, der har modtaget støtte til bil, dør, forfalder restgælden efter § 5, stk. 1 og 2, til betaling. Hvis bilens værdi ved salg ikke dækker gælden, afskrives den udækkede del af lånet.