Kan min søn få kontanthjælp under højskoleophold?

Min søn på 20 år er pt. på kontanthjælp (måtte ophæve sin lærlingekontrakt pga. sygdom). Han har været i aktivering i et år nu og er nu kommet ind på en idrætshøjskole med henblik på uddannelse som instruktør. Højskolen siger, at han kan tage sin kontanthjælp med sig under et højskoleophold, mens kommunen siger, at han ikke kan få kontanthjælp. 

Kan I hjælpe?

SVAR:

Udgangspunktet er, at studerende ikke er berettiget til kontanthjælp. Det fremgår dog af en bekendtgørelse til lov om aktiv socialpolitik, at en person, der modtager kontanthjælp, med godkendelse af kommunalbestyrelsen kan deltage i undervisning svarende til folkeskolens 8.-10. klassetrin, i HF-enkeltfagsundervisning under 23 timer om ugen samt i anden undervisning, som ikke er godkendt som støtteberettigende efter lov om statens uddannelsesstøtte, og som ikke er led i en uddannelse, der berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse.

Dette gælder også højskoleophold.

Det er en forudsætning for deltagelse i f.eks. højskoleophold, at kontanthjælpsmodtageren er indstillet på at afbryde undervisningen for at udnytte et tilbud om arbejde eller beskæftigelsesfremmende foranstaltning.

Så det beror på, om kommunen vil acceptere det eller ej. Bed om en skriftlig afgørelse herom og påklag om nødvendigt denne.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde