Ret til kontanthjælp i tidsrummet mellem to uddannelser?

Jeg blev færdig med min Fri Ungdoms Uddannelse i juni og begynder på HF/VUC d.14. august.

Jeg bor i en lejlighed med en husleje på 2700 og har mange andre udgifter og er vant til at få en SU på 3400,-  og  SU lån på 2000,-.

Da min uddannelse slutter i juni og begynder i august er jeg i juli uden SU.

Min kommune vil ikke give mig kontanthjælp fordi de mener, at jeg stadigt er under uddannelse i juli, mens SU styrelsen siger at jeg ikke er under uddannelse og at jeg har ret til kontanthjælp.

Imens står jeg i et stort økonomisk hul da jeg hverken har råd til at betale husleje eller noget andet.

Jeg har som sagt fået afslag om kontanthjælp fra kommunen og er ved at skrive en klage, men indtil at det hele går i orden er jeg på helt bar bund.

Kan det passe at to offentlige instanser kan sige noget helt forskelligt og at jeg skal stå en hel måned uden SU og SU lån eller kontanthjælp?

Svar:

Det har altid været et stort problem med studerende og deres ret til kontanthjælp. For en del år siden prøvede man at løse problemet ved at den årlige tildeling af SU blev fordelt over 12 måneder, således at de studerende ikke havde noget "hul" i forsørgelsesgrundlaget, typisk i sommerperioden og ved afslutning af grunduddannelse til påbegyndelse af videregående uddannelse.

Dette blev lavet om, således at der nu igen er dette "hul".

Kompensationen herfor var, at den årlige SU nu blev fordelt på 11 måneder, således at den månedlige SU var lidt højere end før. Det var så meningen, at den studerende der på forhånd vidste, at der ville blive et "hul" i sommerferieperioden, skulle spare op af de andre 11 måneders SU, så der også var et forsørgelsesgrundlag i sommerperioden.

Dette hjælper jo ikke her i den konkrete sag, men der er desværre ikke noget at gøre.

Hovedreglen er, at studerende ikke er berettiget til kontanthjælp og man betragtes som studerende også i perioden fra afslutning af en grunduddannelse til påbegyndelse af f.eks. en videregående uddannelse.

Det afgørende for at få hjælp er, at der er et afbrudt uddannelsesforløb, og sommerferieperioden betragtes ikke som en periode der afbryder uddannelsesforløbet.

Der er undtagelser til hovedreglen, men disse er bl.a. sygdom, ophør af samliv/ægteskab, ophør af fuldtidsbeskæftigelse samtidig med uddannelse, revalidering og orlov fra studiet.

Det vil være en god ide at klage, idet det er et område der bør rettes lidt op på. Det afslag kommunen har givet, er formentlig et afslag på løbende hjælp til forsørgelse.

Udover dette er der mulighed for at ansøge kommunen om hjælp til betaling af huslejen som en rimelig begrundet enkeltudgift, jf. aktivlovens § 81 og eventuelt mod tilbagebetaling.

Det er ikke sikkert kommunen vil bevilge det, men det kan være et forsøg værd. Praksis herom er forskellig fra kommune til kommune. Hvis afslag herpå, så klag.

I øvrigt er der ikke nogen formkrav til at klage. Det er nok at sige eller skrive: "Jeg klager".

Det er korrekt, at SU-styrelsen siger noget andet, men det er jo ikke er SU-styrelsen, der administrerer aktivloven, hvorfor SU-styrelsen reelt ikke har eller bør have kendskab til området.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde