Har jeg pligt til at underrette kommunen om en mor, der måske vanrøgter sine børn?

Har jeg ikke en underretningspligt ? 

Den konkrete situation, drejer sig om en mor til to børn. Moren er temmelig psykisk ustabil (uden at dette er
blevet diagnosticeret nogen steder) og jeg har min frygt for at dette godt kunne skade hendes børn. Moren har desuden lidt af bulimi i mange år (hun har dog altid benægtet dette). Dette mener jeg også kunne have en konsekvens for hendes børn.

Jeg har hørt, at hvis der laves en underretning til kommunen, skal de undersøge sagen. Men dette kan jeg ikke finde i lovgivningen? 

Kan jeg lave denne underretning anonymt ?

Svar:

Hvis du er offentligt ansat og under dit arbejde får kendskab til forhold, hvor et barn eller en ung har behov for særlig støtte, har du en skærpet underretningspligt.

Den almindelige underretningspligt som gælder for alle personer, er kun gældende, såfremt man opdager at et barn eller en ung er udsat for vanrøgt eller nedværdigende behandling, eller lever under forhold der bringer dets
sundhed eller udvikling i fare.

Bestemmelserne herom fremgår af lov om social service § 35 og § 36. Loven kan læses på www.sm.dk

Du har derfor ikke en generel underretningsforpligtelse medmindre ovenstående er opfyldt. Der er ikke noget i vejen for at du skriver til kommunen om dine observationer, og dette kan gøres anonymt.

Kommunen skal derefter undersøge sagen. Dette fremgår at kommunens tilsynsforpligtelse overfor børn og unge, der opholder sig i kommunen jf. samme lovs § 6 og § 33.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde