Kan kommunen standse min revalidering?

Jeg er på revalidering på 3. år.  Ind i mellem har jeg ikke passet min uddannelse, og så har kommunen taget min reva fra mig 

Så er det jeg spørger kan de tage min reva fra mig og sætte mig på kontanthjælp, selv om jeg er på begyndt anden skolegang?

Jeg har ikke skrevet under på noget men det har kommunen

Svar:

En forudsætning for at kunne få revalideringsydelse er, at man følger erhvervsplanen. Erhvervsplanen er sammensat bl.a. ud fra den konkrete uddannelse, der er valgt.

Når du ikke følger erhvervsplanen, er forudsætningen for bevillingen af revalideringen bortfaldet, så kommunen kan godt standse revalideringen.

Det er ikke afgørende, hvorvidt du har skrevet under på noget eller ej.

Når man ikke følger erhvervsplanen eller vil ændre den, er det en god ide at henvende sig til kommunen herom og i fællesskab få lagt en eventuel ny erhvervsplan, såfremt kommunen går med til dette.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde