Hvad må man have i lønindtægt, når man er under revalidering?

Hvor meget må man som revalident tjene på at ha et job ved siden af sine studier, uden at blive modregnet/trukket i revalideringen?

Bliver det beregnet på årsbasis/ pr. mdr / brutto-netto?

Hvilke love omtaler emnet her?

Svar:

Efter lov om aktiv socialpolitik § 57 må du som udgangspunkt ikke have andet arbejde, når erhvervsplanen gennemføres. Kommunen kan dog tillade andet arbejde i begrænset omfang, hvis arbejdet kan forenes med erhvervsplanen.

Efter samme lovs § 58 nedsættes revalideringsydelsen med indtægter fra andet arbejde, dog kun hvis disse overstiger 12.000 kr. pr. år.

Beløbet er pr. kalenderår og er et bruttobeløb.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde