Kan vor datter få sygedagpenge?

Vores datter var under uddannelsesforløb i praktik på Fyn i efteråret '96 beskæftiget med klipning af pyntegrønt. Presset sæsonarbejde. Hun pådrog sig sene/muskelskader ved dette ensidige arbejde og måtte gå ud af uddannelsesforløbet. Skaden blev meldt som arbejdsskade.

Hun var sygemeldt ved sin praktiserende læge og gik på sygedagpenge. Efter endeløse undersøgelser meldte lægen hende rask til kommunen, men havde samtidig kontaktet det lokale sygehus for videre undersøgelse og behandling. Hun blev senere sendt til et større sygehus for yderligere undersøgelser, som endnu ikke er afsluttede.

Denne raskmelding til kommunen medførte, at hendes sygedagpenge blev stoppet, og da hun havde en børneopsparing og var 'formuende' over de akcepterede DKK 25.000, fik hun at vide, at hun først måtte opbruge sin egen formue ned til DKK 25.000, før hun kunne opnå bistandshjælp.

De sagde, at viste det sig, at sygehusene kunne dokumentere sygdom, ville hun få sine penge igen.

Spørgsmål:

Kan en praktiserende læge raskmelde en person og samtidig sende personen videre til sygehus specialist undersøgelse med det resultat, at personen af komunen fratages sine sygedagpenge, skal forbruge af sin formue inden vedkommende kan komme på bistandshjælp?

Venligst oplys, hvor jeg kan forelægge problemet, såfremt De ikke kan give mig et klart svar. Jeg ønsker at undersøge sagen tilbunds, idet jeg/min datter forespørger yderligere i hjemstavnkommunen om det korrekte i behandlingen af hendes tilfælde.

På forhånd rigtig mange tak.

SVAR:

Hvis din datter stadig døjer med smerter i armen og har behov for yderligere behandling, så virker det ganske rigtigt forkert, at hun bliver raskmeldt af den prakiserende læge. Men er der blot tale om yderligere undersøgelser for at vurdere, hvorvidt det er en arbejdsskade eller ej, kan hun godt være rask i relation til reglerne om sygedagpenge.

Er din datter rask, skal hun helt bogstaveligt spise sin formue op, inden hun bliver berettiget til bistandshjælp. Men hun kan ansøge om at beholde et beløb - typisk omkring 15.000 kr. - såfremt hun får behov for at skifte bolig eller skal have en uddannelse.

Umiddelbart gør hun klogt i at sende kommunen et anbefalet brev, som hun - af bevismæssige grunde - beholder en kopi af, og hvor hun beder den om at revurdere sagen. Hun skal argumentere med, at hun fortsat er plaget af sene- og muskelskader, som hun via henvisninger fra sin læge bliver behandlet for på sygehus. Desuden kan hun forsøge at vedlægge en erklæring fra sygehuset.

Hvis kommunen fastholder afgørelsen, kan hun forlange den indbragt for Dagpengeudvalget.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund