Hvad kan der udbetales i kontanthjælp til en 25-årig forsørger, der lever sammen med en selvstændig?

Hvilke satser kan en bistandsklient forvente at modtage, hvis hun er 25 år forsørger.

Hun bor sammen med selvstændig. 

Jeg kunne godt tænke mig at vide hvorledes man laver en bistandsberegning da jeg ikke kan finde en sådanne på nogle sider der handler om de sociale satser.

SVAR:

Der skelnes mellem om man er enlig eller gift.

En enlig udeboende forsørger over 25 år får for tiden 10.859 kr om måneden brutto. Dette gælder også for samlevende, men ikke for gifte.

Hvis man er gift foretages en ægtefælleberegning. Det vil sige at man beregner to gange kontanthjælpen. Derfra fratrækker man ægtefællens indkomst.

Hvis den pågældende er gift  2 x 10.859 kr = 21.719 kr. Derfra fratrækkes ægtefællens indkomst. Resten udbetales til kontanthjælpsmodtageren. Hvis ægtefællen tjener mindre end 10.859 kr. brutto om måneden
kan kommunen i en kort periode udbetale mere end 10.859 kr, men ikke så længe, da der således ydes støtte til den ikke-hjælpssøgende. Det er jo ikke meningen med kontanthjælpen. Hvis den ikke-hjælpssøgende ægtefælle ikke kan forsørge sig selv eller sin ægtefælle, må han/hun opgive den selvstændige virksomhed og stille sig til rådighed for arbejdsmarkedet. Omvendt, hvis den selvstændige tjener mere end 21.719 kr. om måneden brutto, udbetales der ingen hjælp, da beregningen viser at der ikke kan udbetales noget. Ægtefæller har jo gensidig forsørgerpligt.

Hvis de bare bor sammen, udbetales de 10.859 kr. brutto til kontanthjælpsmodtageren uden hensyntagen til samleveren.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde