Hvad sker der, hvis man bliver "fyret" fra et aktiveringsforløb?

Selvfølgelig skal man arbejde efter evne og i det omfang man kan  forsørge sig selv og sine.

Men hvordan er reglerne nu lige præcist, hvis man ikke lige synes det er meget morsomt at være "dum i arbejde".

Lukker kommunen så bare for kassen, eller får man en mindre ydelse i så fald hvor meget mindre? 

Sætter de folk på gaden?

Hvis man først er ude, hvordan og hvornår kommer man så ind i "varmen" igen?

Hvad sker der, hvis man bliver "fyret" fra et aktiveringsforløb?

Svar:

Man har ikke så mange valg. 

Udgangspunktet er, at man skal acceptere et aktiveringstilbud. Hvis man nægter at tage mod tilbudet, kan kommunen enten stoppe kontanthjælpen, hvis tilbuddet fortsat står åbent, eller give kontanthjælp mod tilbagebetaling, hvis tilbuddet ikke længere står åbent.

Kontanthjælpen kan stoppes, indtil man beviser, at man står til rådighed for arbejdsmarkedet igen. Man får ikke en mindre ydelse. Enten ingen ydelse eller ydelsen mod tilbagebetaling. 

Såfremt man uden rimelig grund gentagne gange udebliver fra et verserende aktiveringstilbud, kan kommunen nedsætte hjælpen forholdsmæssigt efter det antal timer, man er udeblevet.

Man kommer "ind i varmen" igen, når man enten accepterer et nyt aktiveringstilbud, eller på anden måde beviser, at man står fuldt til rådighed.

Hvis man ubegrundet ophører med aktivering eller lignende foranstaltning, modtager man kontanthjælp mod tilbagebetaling. Hvis man på grund af egne forhold bliver opsagt fra et arbejde, bliver hjælpen ligeledes mod tilbagebetaling. Endelig kan hjælpen gøres tilbagebetalingspligtig på grund af uforsvarlig økonomi. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis man selv er skyld i, at ens forsørgelsesgrundlag forsvinder.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde