Kan jeg kræve at få en ny sagsbehandler?

Jeg har været uheldig at få en dårlig sagsbehandler (på et socialcenter) og vil gerne søge om at få en ny. Derfor vil jeg mægtig gerne vide, hvor i lovgivningen det står, at sagsbehandlere skal behandle deres klienter på en rimelig værdig måde?

Svar:

Det står ikke direkte i nogen lov.

Det fremgår dog af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 4 at: "Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Kommunen og amtskommunen tilrettelægger behandlingen af sagerne på en sådan måde, at borgeren kan udnytte denne mulighed".

I vejledningen til loven fremgår det af punkt 45: "I forvaltningen kommer borgeren tit i kontakt med en eller nogle ganske få personer, som han eller hun skal etablere et samspil med. De personlige relationer kan betyde meget for en tillidsfuld dialog, som navnlig er vigtig i de mere omfattende og alvorlige sager.

Kommunen og amtskommunen bør være opmærksom på disse forhold. Myndighederne bør derfor, når det er muligt, og borgerens ønske er velbegrundet, være imødekommende over en anmodning om at få en anden sagsbehandler".

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde