Hvilke aktiviteter må jeg have som førtidspensionist?

Risikerer man at få sin pensionssag genoptaget og pensionen ændret, hvis man som modtager af højeste førtidspension - pga. en kræftsygdom, der ikke findes konventionel lægelig behandling for - er aktiv i dagtimerne, f.eks. i form af deltagelse i daghøjskolekurser eller private kurser. 

Hvilken ret og mulighed har man for at dyrke aktiviteter, der kan højne livskvaliteten i en sådan situation? 

Kan I henvise til lovtekster om dette emne? 

Eller er det noget, der afgøres af den enkelte kommune?
 
Har man ret til at udføre frivilligt arbejde og i hvilket omfang? 

Har man som modtager af højeste førtidspension mulighed for at arbejde overhovedet, eller skal man så ned på en lavere sats?

Hvordan er man i ovennævnte tilfælde stillet i forhold til private pensionsforsikringer?

Svar:

Man kan som førtidspensionist i princippet foretage sig hvad som helst i fritiden. Det står ikke i den sociale pensionslov, men skal her forstås på den måde, at man godt må det, der ikke står. Der sker en regulering af den modtagne pension, såfremt man har en arbejdsindtægt af en vis størrelse. Det står til gengæld i den sociale pensionslovs § 19, § 28 og § 29.
 
Endvidere kan pensionen frakendes, såfremt man vedvarende har en arbejdsindtægt svarende til det dobbelte af pensionens grundbeløb. Pensionen kan også nedsættes eller frakendes, såfremt der sker en vedvarende forbedring erhvervsevnen, således at man ikke længere opfylder betingelserne for den tilkendte pension. Dette står i lovens § 44.
 
Der sker også en nedsættelse af pensionen, hvis man får pension fra en privat pensionsforsikring. Hvor meget, afhænger selvfølgelig af beløbets størrelse. Kommunerne har et EDB-program, der meget hurtigt kan vise, hvor stor en indflydelse en indtægt har på pensionen. Du kan rette henvendelse til kommunen herom.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde