Kan man få fuld førtidspension, hvis man har været ude af Danmark i 14 år?

Mit spørgsmål vedrører min far, der i ca. 14 år arbejdede i Afrika. 

Han er nu  invalidepensionist, gift (hans kone arbejder stadig) og bor i en villa som han byggede i starten af 60'erne. 

Han kan ikke få den højeste ydelse og der bliver trukket et beløb fra hans nuværende ydelse på ca. 1400 kr. pr.  måned. Dette fratræk i pensionsydelsen begrundes med, at han ikke har arbejdet længe nok i DK. 

Han har arbejdet i DK fra ca. 1953-1964 og igen fra 1967-1968 samt fra 1979 - ca.1990, hvor han p.gr.a stenlunger fik tilkendt en invalidepension. 

Kan dette virkelig være rigtigt og i så fald,  hvor længe skal man have været tilknyttet det danske arbejdsmarked for at  få en bare nogenlunde anstændig ydelse i tilfælde af sygdom/alderdom?

Svar:

Det afgørende er ikke, om din far har arbejdet i Danmark. Det afgørende er, hvor længe han har boet i Danmark.

Efter lov om social pension § 6 er retten til fuld pension for personer under 65 år betinget af, at bopælstiden udgør mindst 4/5 af årene fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. Er denne betingelse ikke opfyldt fastsættes pensionen efter forholdet mellem bopælstiden og 4/5 af tiden fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes.

Den beregnede del af fuld pension nedsættes til nærmeste antal fyrretyvendedele af fuld pension.

Du har ikke oplyst hvor gammel din far er. Ovennævnte kan måske anskueliggøres med et eksempel.

Såfremt din far var 55 år på det tidspunkt hvorfra førtidspension blev ydet, d.v.s. i 1990 er han født i 1935. Det vil sige den teoretisk mulige bopælstid er (1990 - (1935 + 15)) = 40 år. 

For at få fuld førtidspension skal bopælstiden udgøre 4/5 af 40 år. Det er lig med 32 år. Såfremt din far har boet i Danmark i 32 år eller mere, har han ret til fuld pension. Hvis han har boet mindre end de 32 år, udregnes pensionen således: 

(faktisk bopælstid) divideret med (4/5 af den teoretisk mulige bopælstid). 

Hvis han for eksempel har boet i Danmark i 30 år, bliver regnestykket således: 30 divideret med (4/5 af 40 år)= 30/32 som er lig med den brøkpension han ville kunne opnå.

Det tilføjes at selve beregningen foretages i måneder og ikke år.

Såfremt du selv vil foretage beregningen, skal du have antallet af år i Danmark fra din fars fyldte 15. år til han rejser til Afrika + de antal år du har oplyst han har boet i Danmark. Opgøres i måneder. Dette er lig med den faktiske bopælstid. 

Den teoreiske bopælstid er det antal år, der er fra det fyldte 15. år til det tidspunkt pensionen ydes.


Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde