Hvordan får man bevilget en invalidebil?

Da jeg har en bekendt på førtidspension, vil jeg gerne høre lidt om reglerne for at få tilkendt invalidevogn (heri evt. beløb)?

Svar:

Reglerne om invalidebiler fremgår af lov om social service § 99 og bekendtgørelse nr.122 af 19.2.98 om støtte til køb af bil. Det kan anbefales at købe bekendtgørelsen for nærmere oplysninger. Den findes også på Socialministeriets hjemmeside.

Kort fortalt, kan der ydes støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden bil.

Der skelnes således mellem, om det er en arbejde/uddannelsesbil eller en "trivselsbil". Det er vanskeligt at få en "trivselsbil".

Der ydes et rentefrit lån på, for tiden, 121.000 kr. eller højest bilens anskaffelsespris. Hvis personens indkomstgrundlag ikke overstiger 144.000 pr. år skal kun halvdelen af lånet tilbagebetales. Der kan endvidere ydes rente- og afdragsfrit lån til forskellen mellem de 121.000 kr. og bilens anskaffelsespris hvis handicappet nødvendiggør en større eller dyrere bil, f.eks. hvis der kræves særlig indretning eller plads til el-kørestol.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde